Close

paypal

PayPal is een veilige manier om online te betalen.
Toch wordt PayPal in Europa minder gebruikt omdat veel Europese landen hun eigen systeem hebben
voor internet-betalingen.


Close